Ne
image
 • imageAlışveriş
 • Anıt
 • imageAntik Kent
 • imageApart, Pansiyon
 • Bedesten
 • imageBungalov
 • Cami
 • Çarşı
 • Çeşme
 • imageEğlence
 • Göl
 • Hamam
 • Han
 • Harabe
 • Höyük
 • Kale
 • imageKamp Alanı
 • Kanyon
 • Kaplıca
 • Kazı Alanı
 • Kervansaray
 • Kilise
 • Konak
 • imageKonaklama
 • Köprü
 • Köşk
 • Köy
 • Külliye
 • imageKültür Merkezi
 • Kümbet
 • Kütüphane
 • Mağara
 • Manastır
 • Manzara-Gezi
 • Medrese
 • Mevlevihane
 • Mezarlık
 • imageMilli Park
 • imageMüze
 • Ören Yeri
 • imageOtel
 • Park
 • Saat Kulesi
 • imageSahil, Plaj
 • Sanat Galerisi
 • Şehitlik
 • Şelale
 • Sivil Mimari
 • imageTabiat Parkı
 • Tapınak
 • imageTarihi Yapılar
 • Türbe
 • Vadi
 • imageVilla
 • Yayla
Nerede
image
image

Tekirdağ’daki Rüstem Paşa Külliyesi, bir  XVI. yüzyıl eseri olup, cami, medrese, kütüphane, çifte hamam, bedesten, kervansaray ve imaretten oluşuyordu. Ancak, Mimar Sinan’ın eserlerini bildiren Tezkiretü’l-ebniye, Tezkiretü’l-bünyan ve Tuhfetü’l-mi‘mârîn ile Adsız Risâle’de bunlardan sadece  cami, medrese, imaret ve kervansaray geçmektedir. Bundan dolayı külliyeyi meydana getiren birimlerin tamamının onun tarafından inşa edilmediği ve farklı zamanlarda ilaveler yapıldığı tahmin edilmektedir. Günümüzde cami ile bedesten dışındaki yapılar kısmen veya tamamen ortadan kalkmıştır.

Bedesten, caminin batısındadır. Bedesten, İki kalın pâye üzerine dikdörtgen planda olup altı kubbeli ve 25,5 × 19 metre ölçülerindedir. Külliyenin önemli parçası sayılan bu yapı plan ve altı kubbeli örtü şekli bakımından Gelibolu, Bergama, Beyşehir, Selânik, Serez, Tosya ve Saraybosna’daki Bursa Bedesteni ile benzerlik gösterir. Yapıda kubbeler sekizgen kasnaklar üzerine oturmakta ve kubbe geçişleri pandantiflerle sağlanmaktadır. Dört tarafa birer kapısı olan bedestenin kapı kemerleri dıştan yuvarlak, içten sivri kemerlidir. Yapının kuzey cephe duvarında altta moloz taş ve yer yer tuğla hatılların bulunduğu duvar örgüsü, üstte üç sıra tuğla bir sıra kesme taştan oluşan almaşık duvar örgüsü görülür. Bu cephe haricindeki tüm cepheleri moloz taştan yapılmıştır. Yapının kuzey ve güney cephelerinde ikişer, doğu ve batı cephelerinde üçer tane dikdörtgen formlu pencere yer almaktadır. Dışbükey kavislenen taş saçaktan sonra pandantiflerle geçiş sağlanan kubbelerin bulunduğu üst kısma geçilir. Kubbelerin üzeri kurşun kaplıdır. Kuzey ve doğu cephe girişleri zemin kotundan aşağıda kaldığından bu kısımlarda merdiven kullanılmıştır.

1949-1950 yıllarında Maarif Müdürlüğü tarafından malzeme deposu olarak kullanılan ve 1972’de esaslı bir şekilde onarılan yapının cephesinde vaktiyle yıkılmış olup duvar izleri kısmen görülen dış dükkânlarının yerine yenileri yapılmıştır.

Değerlendir

Bu ilan için puanınız

angry
crying
sleeping
smily
cool
Gözat

İncelemenizin en az 140 karakter uzunluğunda olması önerilir

image

Tüm Saatler
 • Pazartesi09:00 - 17:00
 • Salı09:00 - 17:00
 • Çarşamba09:00 - 17:00
 • Perşembe09:00 - 17:00
 • Cuma09:00 - 17:00

imageTalebiniz başarıyla iletildi.

image